יתרונות הטיפול בגיל צעיר

טיפול האורתודונטי ניתן לבצע בכל גיל אם מצב החניכיים תקין.
עם זאת, קיימים מספר יתרונות לטיפול בגיל צעיר:
ניתן להשפיע על גדילת הלסתות – כל עוד יש גדילה לגובה,
גם הלסתות עדיין גדלות, וניתן להשפיע על כיוון ומידת הגדילה שלהן.
במהלך החלפת השיניים ניתן להדריך את בקיעת השיניים הקבועות לעמדה הנכונה
וכך למנוע טיפולים מסובכים יותר בהמשך. איתור מוקדם של כיוון בקיעת שיניים
לקוי יכול להקטין את סבירות לכליאה של שיניים קבועות.
חשוב לסייע ב"גמילה" מהרגלים שגורמים לסגר לקוי כמו מציצת מוצץ ואצבע.
הפסקת הרגל כזה בשלב מוקדם יכולה להביא לשיפור ספונטני ויתכן שלא יידרש טיפול בגיל מאוחר יותר.
וכמובן, שיפור המראה וההערכה העצמית כבר בגיל צעיר יותר.

סגירת תפריט