INVISALIGN

שיטה חדשנית ליישור שיניים ללא סמכים וללא מתכת כלל. יישור שיניים בשיטה זו מתבצע באמצעות סדרה של פלטות שקופות נשלפות העוטפות את השיניים. כל פלטה מורכבת בפה ל-7 עד 10 ימים. הפלטות ניתנות להורדה אך יש להרכיבן 22 שעות ביממה לפחות ולהורידן אך ורק לצורך אכילה, שתיה וצחצוח שיניים. היתרון הגדול של השיטה הוא המכשור האסתטי, כיוון שהוא כמעט ואינו נראה ומכאן לקוח שמו.

הכנת הפלטות נעשית בעזרת טכנולוגיית מחשב מתקדמת בארה"ב באופן שיתאים למתרפא ולשלבים שונים של הטיפול. בשיטה זו, מיוצרות באופן ממוחשב פלטות שקופות בעובי 0.75 מ"מ אשר מונחות על השיניים. כל 7-10 ימים לערך, מוחלפת הפלטה בחדשה, כאשר כל פלטה מזיזה את השיניים במעט, עד להשגת התוצאה הסופית הרצויה.

סגירת תפריט